Detaljnije informacije u vezi Exterra franšizinga će Vam biti prezentovane u razgovoru sa nama. U toku razgovora trebaće nam više informacija o Vama, Vašim planovima, sklonostima i očekivanjima, kako bismo bili sigurni da postoje sve pretpostavke koje bi bile u skladu sa kvalitetima koje nalažu Exterra procedure o preuzimanju franšize. Kao vlasnik Exterra franšize, Vi ste vlasnik sopstvenog biznisa ali niste sami. Tu smo mi da Vam pomognemo, budemo Vaš partner i podrška u svemu. Naši franšizeri imaju pristup svim znanjima i bogatom iskustvu koje smo stekli u ovom poslu, a takodje i u iskustvu svih naših partnera. Dugi niz godina poslovanja u ovoj branši potvrdjuje da smo uspešno prošli sve aspekte i operacije poslovanja i testirali ih u tržišnom okruženju.

Šta je franšizing?

Sopstveni biznis “pod franšizom” – i dalje je lični biznis, a predstavlja jedan od najboljih načina za uspešnije poslovanje. Franšizing predstavlja efikasni oblik poslovanja, u kome vlasnik priznatog i uspešnog poslovnog sistema daje pojedinačnim korisnicima franšize pravo, a u isto vreme i dužnosti, da posluju u skladu sa konceptom vlasnika franšize.

Podrška

Davalac franšize prihvata, potpisivanjem ugovora o franšizi, obavezu pružanja potrebne podrške primaocima, kako bi i oni postigli uspeh što sličniji njegovom. Od odabira prostora, pomoći pri odabiru robe, finansijskih planova do obuke za sve segmente poslovanja.

Uslovi

Bolji uslovi u ugovoru u odnosu na klasični sistem veleprodaje – Davalac franšize obezbedjuje bolje uslove kupovine robe u odnosu na klasični veleprodajni sistem – rabati i cenovna politika. Širenje uz pomoć franšiza znači, da sa manje uloženog kapitala i manjim poslovnim rizikom rastete brže.

Iskustvo

Obično, primalac franšize ne mora da poseduje bogato iskustvo u branši u kojoj će raditi. On od davaoca franšize dobija obuku za razvoj poslovanja kao i trajnu podršku, dakle osnovna znanja iz branše se dobijaju obukom koju obezbeđuje davalac franšize.

Poznati brend – Primalac franšize radi „pod patronatom“ brenda koji je već poznat i prisutan u svesti javnosti. Tako je mnogo lakše privući kupce. Primaoci franšize takođe imaju koristi i od reputacije, zaštićenog trgovačkog znaka, autorskih prava, poslovnih veština, kao i drugih proizvodnih procedura i tajni uspeha koji su u vlasništvu davaoce franšize.

Dokazani koncept – Prednost ulaska u mrežu franšize je pristup znanju i informacijama (know-how) kao i strategijama koje su doprinele njenom uspehu. Ili kraće – pristup informacijama o upravljanju poslovanjem. Uz relativno mali kapital i ulaganje, primalac franšize ima pristup rešenjima ekonomskog razvoja. Rešenjima koje bi, inače, morali sami da pronađu, i koja bi zahtevala značajno vreme i značajne investicije.

Podrška davaoca franšize – Davalac franšize prihvata, potpisivanjem ugovora o franšizi, obavezu pružanja potrebne podrške primaocima, kako bi i oni postigli uspeh što sličniji njegovom. Njegova obaveza obuhvata, između ostalog:
– podršku u pronalaženju odgovarajućeg prostora ili zadovoljavajuće lokacije kao i podršku u opremanju lokala
– pomoć pri otvaranju poslovne jedinice
– pomoć u određivanju količine i asortimana robe namenjene prodaji
– obezbeđivanje obuke za primaoce franšize i njihovo osoblje u vezi sa: upravljanjem poslovanja, izlaganjem robe, finansijama, računovodstvom, planiranjem i kontrolom marketinških i promotivnih aktivnosti. Posle otvaranja maloprodajnog objekta obezbeđena je trajna podrška u vođenju poslovanja.

Podrška za one bez iskustva u konkretnoj oblasti poslovanja – Obično, primalac franšize ne mora da poseduje bogato iskustvo. On od davaoca franšize dobija obuku za razvoj poslovanja kao i trajnu podršku, dakle osnovna znanja iz branše se dobijaju obukom koju obezbeđuje davalac franšize. Primalac franšize dobija franšizni priručnik koji objašnjava kako pokrenuti uspešno poslovanje. Osim toga, davalac franšize prikuplja obično što više informacija o tržištu i poslovnom okruženju koje, zatim, deli sa svojim partnerima.